kontakt odkazy zdroje info úvod

Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se konala v únoru ve Frýdlantě v Čechách.

V sobotu 20. února se v prostředí salónku malé frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD na pravidelné výroční schůzi.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2015;
 • volba členů do výboru Spolku FOD;
 • přijetí dvou nových členů do Spolku;
 • plán prací na lokomotivě T 211.1;
 • kompetence prací na úzkorozchodných vozech;
 • vliv rekonstrukce žst Frýdlant na provoz Spolku FOD;
 • výhledové práce na úzkém nádraží Frýdlant;
 • příprava na další muzejní sezónu;
 • brigády a spolkové výlety;
 • volná diskuze.

A kromě toho se mluvilo i o dalších tématech, včetně naší úzkorozchodné lokomotivy T 36.002, která je nyní spolu se svou „sestrou“ u německých kolegů, kde se podrobuje pravidelné údržbě a drobným nutným opravám.

zpět

.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy