Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se konala v únoru přestupného roku ve Frýdlantu v Čechách.

Odpoledne 29. února se opět v příjemném prostředí salónku frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
 • další směřování Spolku;
 • zpráva o opravě lokomotivy T36.002 za rok 2019;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2019;
 • plán činností na rok 2020;
 • internetové stránky a Facebook;
 • propagační materiály a upomínkové předměty;
 • diskuze;
 • odsouhlasení zápisu a závěr schůze;
 • volná zábava.

Schůze se zúčastnili i tři členové žitavského spolku Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e. V. (německy).

zpět

.

© 2020 spolek Frýdlantské okresní dráhy