Informace

Dotace Spolku FOD

Na technickou studii z Libereckého kraje.

Spolku FOD se podařilo získat od Libereckého kraje dotaci na technickou studii proveditelnosti, která nám pomůže v obnově části Heřmaničky.

Právě takové položky představují pro mnoho volnočasových sdružení velký problém, neboť se jedná o nemalé částky vynaložené na věci zdánlivě nesouvisející s činností a téměř neviditelné pro návštěvníky.
Technická studie pro nás znamená i odborný rámec, díky němuž se můžeme vyhnout „nalézání slepých uliček“ při realizaci našich plánů:-).

Děkujeme Libereckému kraji a hejtmanu Martinu Půtovi za podporu v naší činnosti.

zpět

.

© 2020 spolek Frýdlantské okresní dráhy