kontakt odkazy zdroje info úvod

Heřmanička

Před 40 lety, přesněji 13. ledna 1976, byl definitivně zastaven provoz na úzkorozchodné – původně i mezinárodní – trati Frýdlant v Čechách–Heřmanice.

Konec nákladní dopravy

T 47.0Poté, co byl na počátku 60. let ukončen dovoz uhlí pro tovární kotelnu v Dětřichově a rovněž doprava pro místní JZD a státní lesy, přiblížil se konec nákladních vlaků na Heřmaničce. Jediným uživatelem tak zůstával heřmanický kamenolom, který ale v roce 1963 přešel na silniční dopravu.
Poslední manipulační vlak vyjel na trať 13. června 1964. Jen v jízdním řádu zůstávaly i nadále uvedeny nákladní vlaky, ovšem s poznámkou „podle potřeby“.

Soumrak osobního provozu

T 47.0 DětřichověI přesto, že v polovině 60. let došlo k obnovení parku osobních vozů, a to moderním typem Balm/ú, byla osobní doprava na trati velmi slabá. Vlak obvykle tvořila motorová lokomotiva řady T 47.0 a jeden vůz výše zmíněné řady.

V první polovině 70. let byly v Československu vypracovány studie rentability železničních tratí, což byla do jisté míry reakce na trend v západních zemích, kde docházelo k rušení nedostatečně využitých železnic již o desetiletí dříve. (Paradoxně jen nedlouho před ropnou krizí, která změnila mnohé...)
Pražským Železničním rozvojovým střediskem zpracovaná studie, která se týkala Heřmaničky, navrhovala zrušení i přesto, že nebyla např. započítaná suma potřebná na úpravu silniční infrastruktury nahrazující dráhu. Přitom jen nejnutnější úpravy se odhadovaly na 6 milionů korun.

Definitivní konec

T 47.0 v depu FrýdlantRealita ale onu vypracovanou studii velmi rychle předstihla.
Již v dubnu 1975 píše frýdlantský traťmistr nadřízeným zprávu o kritickém stavu železničního spodku i svršku, a rovněž popisuje problémy s jeho udržováním. Ve zprávě zazní i formulace o omezení rychlosti na 10 km/h nebo případném uzavření provozu.

*Pozn: rozchod 750 mm byl byl v ČSR pouze zde (důvod viz odkaz).

A dne 13. února 1976 vyjel na Heřmaničku poslední vlak, konkrétně MOs 20705, po němž zcela utichl zvuk ocelových kol na zdejším jedinečně* úzkém rozchodu.

Epilog?

T 47.0 v depu FrýdlantNáhradní autobusová doprava pod taktovkou ČSAD (a na účet ČSD) začala fungovat v květnu 1976. K oficiálnímu zrušení tratě došlo až od jízdního řádu 1984/1985, v němž sice dostala nové číslo, ale rovněž poznámku o zrušení. Vozový park Heřmaničky byl zčásti předislokován a zbytek zrušen.
Po neúspěšném pokusu pražské společnosti o obnovu a zavedení provozu tramvajového typu byly v roce 1997 pozůstatky kolejí zlikvidovány firmou Sběrné suroviny Liberec.

.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy