Spolková činnost

Na fotovýletě s M 262.0

Členové Spolku využili pozvání na tradiční fotovýlet historickým motorákem se Svijanským občerstvením, projíždějícím poslední dubnovou sobotu Český ráj a Pojizeří.

JízdenkaPrivátní jízdu pro fotografy a příznivce železnice zorganizoval pan J. Wagner, a na zvlášť vydané lepenkové jízdence byla označená jako 5. narozeninový expres. Letos se konala o něco později, než předchozí akce, další změnou bylo i vozidlo – motorový vůz M 262.0209 z roku 1959 soukromého vlastníka J. Uhera. Zavazadlový oddíl byl pro účely akce změněn v občerstvení, kam se chodilo pro zlatavý mok ze Svijanského pivovaru, kávu a teplé párky.

Po ulicích města

Samotná cesta začala ve vozovně libereckého dopravního podniku, odkud se po nástupu účastníků motorový vůz vydal pro vlaky nezvyklou trasou: po silnici před vstupem centra Babylon, přes frekventovanou křižovatku na dolní nádraží Liberec. Odtud již vlečkovou kolejí na tzv. ÚTD (býv. nádraží Ústecko-teplické dráhy) a cestou posunu ke 2. nástupišti značně rozkopané liberecké stanice.

V liberecké vozovně MHD U Babylonu Na křižovatce
Z Liberce do Libuně

Další jízda se – až na časté zastávky na fotograficky atraktivních místech – příliš nelišila od běžných vlaků. Z Liberce do Turnova, pak trochu komplikovanějším odjezdem (tj. dvě změny směru a posun) na trať do Libuně, který díky pozdějšímu zaústění lokálky do nádraží absolvují všechny vlaky. V Libuni došlo k náhodnému setkání dvou historických vlaků: náš poválečný motorový vůz a zvláštní vlak vedený parní lokomotivou 310.0 z počátku 20. století.

Fotozastávka Občerstvení U sychrovského tunelu
Staropacko

Na trati do Staré Paky musel půl století starý motorák prokázat svoje kvality při překonání mimořádně velkého stoupání, které se tu místy blíží 40 ‰. To je skoro o polovinu více, než je na našich lokálkách běžné, a téměř třikrát tolik, jako na hlavních tratích. Starý, ale spolehlivý stroj se nedal zahanbit, a bez problémů vyšplhal na nejvyšší místo trati, odkud tato zase klesá do Staré Paky. V této nevelké stanici se schází celkem pět železničních cest: od Chlumce, Liberce, Libuně, Pardubic a Trutnova.

Fotozastávka Na trati u Staré Paky Dobíhání na vlak
Údolím Jizery

Ze zvláštně uspořádaného nádraží ve Staré Pace, připomínající na plánech písmeno y, jízda pokračovala po trutnovské trati do Martinic, a po krátké dopravní pauze na romantickou lokálku údolím řeky Jizery. Ta vede přes Jilemnici do Jablonce nad Jizerou, a pak ještě kousek do Rokytnice (také nad Jizerou, zde nelze jinak:-). To je také konečná stanice trati, neboť původní záměr – propojení s Tanvaldem a Harrachovem se neuskutečnil. Nezbylo nám tedy, než otočit k návratu zpět do Martinic a Staré Paky.

Martinice nad Jizerou V dopravně D3 Fotozastávka
Na zpáteční cestě

Do Železného Brodu se jelo již po hlavní trati, neboli po letošní 150leté jubilantce. Další část cesty, naplánované přes Tanvald a Jablonec, změnila práce dispečerského aparátu. Čekací doba v Železném Brodě byla organizátorem a účastníky zhodnocena jako neúnosná, po domluvě s provozními pracovníky drah se tedy jelo přímo do Liberce, odkud měl vlak pokračovat do Jablonce nad Nisou. Část členů Spolku FOD v Liberci vystoupila, neboť by se vzhledem k pozdějšímu příjezdu těžko dostávali domů.

Zastávka v Semilech Železný Brod Křižování v Sychrově
Poděkování

Všichni zúčastnění členové spolku FOD děkují za skvělý výlet organizátorům a všem dalším lidem, kteří se na její přípravě podíleli, a již se těšíme na další akce.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy