občanské sdružení
Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Žitavská 867
464 01 Frýdlant v Čechách
IČ: 266 73 789
e-mail: spolek.fod@seznam.cz
www.hermanicka.wz.cz

Kontakt

Korespondenční adresa

občanské sdružení
Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Nádražní 838
464 01 Frýdlant v Čechách
IČ: 26673789

Elektronická adresa:
e-mail: spolek.fod@seznam.cz
internet: www.hermanicka.wz.cz

Číslo bankovního účtu: 211510617/0300.

Jak nás najdete:

Mapa umístění muzeaSpolek FOD a jeho muzeum lze nalézt na výše uvedené adrese v bývalé výtopně frýdlantského depa, níže je uveden výřez z mapy projektu Openstreetmap.org, jejíž originální odkaz na Frýdlant v Čechách včetně muzea Spolku FOD je zde.

.

© 2022 spolek Frýdlantské okresní dráhy