občanské sdružení
Spolek Frýdlantské okresní dráhy
Nádražní 838
464 01 Frýdlant v Čechách
IČ: 26673789
e-mail: spolek.fod@seznam.cz
www.hermanicka.wz.cz

Použité prameny a další zdroje

Přestože samotný výčet pramenů, z kterých jsme při tvorbě stránek čerpali, je zárukou dostatečné kvality, nebylo možno se zcela vyvarovat určitých zjednodušení a zřejmě i chyb, neboť Errare humanum est.

Použitá literatura (řazeno dle autorů abecedně)

 • Anděl R., Karpaš R. a kol., Frýdlantsko – minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor
  (Nakladatelství 555, Liberec 2002)
 • Crha L., Fogl M., Říha R., 100 let trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem
  (SAXI, Praha 2002)
 • Crha L., Fogl M., Chmelař B., Říha R., Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem
  (SAXI, Praha 2000)
 • Čada L., Just K., Kunt M., Sedláček R., Úzkorozchodná místní dráha Frýdlant v Čechách – Heřmanice
  (Vydavatelství dopravní literatury, Litoměřice 2000)
 • Haas Václav. a kol., 100 let trati Tanvald – Kořenov – Harrachov
  (SAXI, Praha 2002)
 • kolektiv autorů, Jizerské hory – turistický průvodce
  (Olympia, Praha 1983)
 • kolektiv autorů, Příručka pro strojvůdce parních lokomotiv
  (Ministerstvo dopravy, Praha 1948)
 • Nevrlý Miroslav, Kniha o Jizerských horách
  (Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1981)
 • Podhorský Marek, Liberecký kraj
  (freytag&berndt, Praha 2002)
 • Růžička J., Jordáková J., Pozlovská Z., Jizerské hory do kapsy
  (KMa, Praha 2006)
 • Řeháček M., Vinklát P. D., Frýdlantsko – historie, příroda, turistika, kultura, služby
  (Okresní úřad Liberec – referát regionálního rozvoje 1999)
 • Vursta P. a kol., 130 let Pardubicko-liberecké dráhy
  (NADAS, Praha 1989)
 • Šindlauer Zdeněk, Severočeská transverzálka
  (Malkus, Praha 2008)

Internetové a další zdroje

Drobné útržky informací pocházejí jednak z prezentací spolků a institucí uvedených v části odkazy a z řady dalších webů a tištěných materiálů (např. Dráha, Svět železnice, původní Železničář atd.).
Překvapivě podrobné informace nejen o historii a železnicích přeshraničního okolí Frýdlantska lze nalézt na stránkách Wikipedia.de (v němčině).

.

© 2018 spolek Frýdlantské okresní dráhy