Spolková činnost

Na návštěvě u firmy Šercl Tuning

Členové Spolku přijali pozvání k návštěvě firmy specializující se na opravy staré vojenské techniky.

OT-65Bílopotocká pobočka firmy Šercl Tuning se zabývá generálními opravami staré vojenské techniky, a zejména opravami jejich pohonných jednotek. Jednou z nejznámějších prací je oprava a zprovoznění německého stíhače tanků Jagdpanzer 38, známého pod názvem „Hetzer“. Ten byl za druhé světové války zkonstruován na pojezdu českého tanku LT-38 a vyráběn v pražské továrně BMM.

továrnaFirma Šercl Tuning, Bílý Potok pod Smrkem, sídlí v místě bývalé odpadové přádelny Karl Bienert, postavené roku 1913 na místě předchozí vyhořelé továrny. Novou železobetonovou budovu na svou dobu revoluční koncepce navrhl Heinrich Ziegler již pro Johanna Bienerta. Kromě samotné čtyřpodlažní budovy přádelny zde byla ještě turbínová hala na straně u řeky Smědé, věž s vodní nádrží pro hasící systém na straně protilehlé a strojovna s kotelnou. Další budovy (sklady a trhárna) byly postaveny samostatně.

Pod Binertovým vedením fungovala firma do 30. let, po válce byla znárodněna a stala se součástí národního podniku Fryba, později Bytex, v devadesátých letech zde působila akciová společnost Mykana.

u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning u fy Šercl Tuning
Poděkování

Členové spolku FOD děkují za pozvání a podrobný výklad panu Šerclovi a zaměstnancům firmy.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy