Spolková činnost

Zkouška ruční drezíny

Na úzkých kolejích byl vyzkoušen pojezd ruční drezíny ve stavbě, která by měla obohatit vozový park zdejšího muzea.

Na projektu ruční-pákové drezíny, tedy s pohonem lidskou silou, pracuje P. P. s obvyklou verbální pomocí ostatních přihlížejících členů. Její pohyb bude zajištěn bez spotřeby jakéhokoli paliva. Říci však, že je proto ekologicky šetrná si však nikdo netroufá, neb není zaručeno, že se její snadno zaměnitelná pohonná jednotka takto bude chovat:-)

ruční drezína

Pryžovými bloky odpružené nápravy bylo nutno vyzkoušet se zatížením, k čemuž byl zvolen úzkorozchodný úsek od přejezdu před výtopnou ke stanici.

ruční drezína ruční drezína ruční drezína ruční drezína ruční drezína ruční drezína
Poznámka

Všímaví pozorovatelé si zajisté všimli pracovního označení na rámu drezíny (Kryšpín ví svý;-)

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy