Spolková činnost

Převoz vagónů z Rakouska podruhé

Vzhledem k počtu vozů a jejich konstrukci náročnější úkol byl zvládnut.

nakládáníČlenové Spolku FOD získali z Rakouska tři úzkorozchodné nákladní vozy, které vhodně doplní dva stávající dovezené v květnu 2010. Tentokrát jde o atraktivní třínápravovou konstrukci vysokostěnného vozu, menší třínápravový a dvounápravový nízkostěnný vůz.

Pro zajištění přepravy vozů pro muzeum byla opět na místě skupina členů Spolku FOD. Odpoledne prvního dne byly svépomocí naloženy dva menší vozy, druhý den ráno byl na ně s pomocí techniky přidán třetí. Po důkladném zajištění nákladu se kamion vydal na dlouhou cestu.

nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání

Poslední snímek v sérii je pro naše podmínky zvláštní setkání s moderní, mimořádně výkonnou motorovou lokomotivou Siemens v barvách rakouských spolkových drah. Těžko si podobný stroj představit na manipulačním či vlečkovém vlaku ve Frýdlantu...

muzeumÚzkorozchodné vozy skončily na koleji před budovou frýdlantské topírny, kde se spolu s ostatními vozidly podrobí postupným renovačním pracem.

Členové Spolku děkují všem, kteří pomohli se získáním a přepravou nových exponátů.

předchozí...

.

© 2010 spolek Frýdlantské okresní dráhy