Zvláštní jízdy

Spolek FOD opět zorganizoval jízdu zvláštního parního vlaku u příležitosti konání hejnické pouti a oslav 800 let města Hejnic.

„Kafemlejnkem“ na hejnickou pouť

Parní lokomotiva ř. 310.0I v letošním roce jste se mohli na hejnickou pouť dopravit zvláštním vlakem, vedeným malou tendrovou parní lokomotivou řady 310.0, typickým strojem českých lokálek s přezdívkou „kafemlejnek“.

Jízdní řád parního vlaku

Vlak jel v sobotu 2. července z Turnova až do Bílého Potoka, poté do Višňové a plánována byla ještě jedna cesta do Frýdlantu (viz omluva níže). Odpoledne se vrátil přes Liberec zpět do Turnova.
Plakátek s jízdním řádem je ke stažení u ikony vpravo (ve formátu PDF, velikost 390 kB).

Parní vlak Parní vlak Parní vlak a stroj Parní stroj Parní stroj Parní stroj

Mimo jízd zvláštních vlaků nabízel Spolek FOD přímo v Hejnicích odborné i propagační materiály, kde byl umístěn i propracovaný a plně funkční model parního kotlíku a stroje vyrobený panem H. Liepeltem ze spolku žitavských úzkorozchodek (viz foto 3-6 výše). Zájemci čekající na parní vlak měli jedinečnou možnost vidět princip fungování tohoto stroje, nejvíc nadšení však projevily děti.
Otevřeno bylo i železniční muzeum v bývalé výtopně ve Frýdlantě v Čechách.

Hejnická pouť

Snahou města se původně náboženská akce, časem doplněná o obchod, postupně mění v městské slavnosti spojené s hudebním festivalem, na jehož letošních pódia byla pozvána kapela Divokej Bill jako hlavní host, a dále Tomáš Klus, Jaroslav Uhlíř, Medvěd 009, Děda Mládek IB nebo Těla. Letošní spojení s oslavami 800 let města bylo doplněno i dalšími akcemi, například nedávným koncertem Báry Basikové v hejnickém kostele.

Omluva cestujícím a partnerům akce

Spolek FOD se omlouvá za nedodržení jízdního řádu parního vlaku, způsobeného souběhem několika okolností.

Charakter železničního provozu na zdejších jednokolejných tratích s malým počtem stanic (pro případná křižování vlaků) takřka neumožňuje v případě komplikací snižovat vzniklá zpoždění.
Ta byla v tento den způsobena jednak nehodou na přejezdu směr Česká Lípa a následným přenosem zpoždění na přípoje okolních tratí, nevhodně zvolenou zesilou osobních vlaků do Bílého Potoka (s nutností posunu navíc), ale paradoxně také velkým zájmem o jízdu parním vlakem – při velkém počtu cestujících došlo k prodlužování pobytů v zastávkách a posunu v obratových stanicích.

Poděkování

za podporu a spolupráci při zajištění akce patří:

  • městu Hejnice
  • Klubu přátel železnic Českého ráje Turnov
  • ČD KCOD Liberec
  • SŽDC, odboru JŘ a kapacity dráhy
  • SŽDC HZS Liberec
  • Hasičům Hejnice

zpět...

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy