Nový jízdní řád

Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout. (Franz Kafka)

Jizerskohorská železnice

Stadler RS1Se zahájením platnosti nového jízdního řádu dochází k realizaci konceptu Jizerskohorské železnice, do níž patří železniční tratě 034 Smržovka–Josefův Důl, 036 Liberec–Harrachov, 037 Liberec–Černousy, 038 Raspenava–Bílý Potok a 039 Frýdlant–Jindřichovice.
Na těchto tratích budou nasazena nová vozidla Českých drah, které výběrové řízení vyhrály. Kromě často zmiňovaných Stadlerů RS1 půjde i o poslední (doufáme, že opravdu poslední) generaci dvoudílných Regionov, vzniklých rekonstrukcí starších, leč spolehlivých vozidel řady 810.

jednotka řady 814

Optimalizace veřejné dopravy na Frýdlantsku

Realizace připravované koncepce, která má zatraktivnit veřejnou dopravu v našem výběžku, se zavedením nového jízdního řádu dostala do finální podoby. Plány KORIDu (koordinátor dopravy kraje) jsou dostatečně popsány na webu iidol.cz (viz odkazy níže), ve stručnosti jde o preferenci vlaků na vytížených spojích z velkých spádových oblastí, nahrazení části večerních vlaků autobusy, odstranění některých souběžných jízd vlaků a autobusů, začlenění firemních autobusů do veřejných linek, vytvoření nových přestupních míst (např. Frýdlant a Raspenava) atd.

Některá z navržených řešení jsou pozitivní, mimo jiné provázání obou druhů hromadných doprav, kolejové i silniční, výše uvedené zapojení autobusů podniků průmyslových zón do systému apod. Jiná dosud vzbuzují obavy o jejich fungování: např. reálné návaznosti bus/vlak a naopak, neboť dispečerský aparát, zabezpečující přípoje funguje na drahách a jen v některých krajích s podobnými dopravními systémy. Problémy mohou být na trati Liberec–Frýdlant (a vzhledem k charakteru kolejové dopravy na jednokolejných tratích i budou, jde jen o to, jak často), neboť díky značnému navýšení spěšných vlaků do Frýdlantu zde takto nahuštěný grafikon osobní vlakové dopravy ještě nebyl, a nezbývá tak prostor pro snižování jakéhokoli většího zpoždění, ať vzniklého vinou drah nebo z jiných příčin.

Přejme si, aby kraji tento plán vyšel, neboť právě my jsme jeho obyvateli a potýkat se v současné době navíc s komplikacemi v dopravě do zaměstnání, školy nebo za volnočasovými aktivitami, by mohlo být jen další hořkou kapkou do poháru. Nevhodným se jeví i prudký nárůst individuální dopravy, zejména při stavu komunikací a „schopnostech“ některých uživatelů silnic.

    Odkazy s podrobnějšími informacemi:
  • Stránka Libereckého kraje se souhrnem novinek a odpovědí na dotazy zde
  • Stránky iidol.cz libereckého KORIDu o optimalizaci zde

zpět...

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy