Spolková činnost

Výroční členská schůze Spolku FOD

Proběhla první březnovou sobotu v salónku.

Odpoledne 2. března se v příjemném prostředí nejmenované frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD.

    Body k řešení na schůzi:
  • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov Spolku;
  • výroční zpráva činnosti za rok 2012;
  • volba členů do výboru Spolku FOD;
  • konsolidace členské základny;
  • projednání plánu činnosti;
  • ostatní připomínky;
  • volná diskuze.

Bylo rozhodováno jen o důležitých krocích v jednotlivých bodech s tím, že pro jejich doladění v průběhu realizace bude nutno zahrnout i případné změněné okolnosti.
Oficiálně byl představen i propagační letáček muzea a Spolku FOD ve formě skládačky, který byl vyhotoven během roku 2012 s finanční podporou města Frýdlant a neocenitelnou pomocí profesionálního grafika.

zpět

.

© 2013 spolek Frýdlantské okresní dráhy