Spolková činnost

Výlet na Osoblažku

Naštěstí nepotvrzené zvěsti o omezení provozu byly hlavním důvodem pro rychlé naplánování spolkového výletu.

na OsoblažcePátečním ránem započal výlet na úzkou v Osoblaze. Po dlouhé – takřka celodenní – cestě mnoha vlaky do cíle, kde se sešla první část týmu Spolku FOD (Spähzug neboli průzkumníci) i s oběma externisty, došlo na první fotografování, po němž se expedice úspěšně ubytovala. Zde je nutno zmínit speciality místního řezníka, úspěšně připravené ke konzumaci v hospodě „U Býmů“ (ano, takto se to opravdu psalo). Poté dorazivší opozdilci byli ihned zapojeni do večerního programu v Osoblaze – posun s Balmem a úklid TU 47.0 do topírny.

na OsoblažceV sobotu po snídani následoval odjezd do Třemešné ve Slezsku, kde se nejen posunovalo, ale i zbrojilo (TU 47.0 naftou, nikoli kulomety apod.). Po pěším přesunu do Liptaně následoval oběd a opět pěškobus směr zastávka Dívčí hrad. Nyní bylo povoleno použít vlak až do Slezských Rudoltic, kde proběhla návštěva zámku a opět hospody, tentokrát  názvem „Dobré bidlo“ (ano, takto se to opravdu psalo 2). Podvečerní focení a přesun do dopravny Bohušov probíhal již za svitu měsíce (ještě že se alespoň „U Býmů“ svítilo).

na OsoblažceO nedělním ránu se vyměnily lokomotivy TU 47.0 – do služby nastoupil stroj s původním motorem ČKD 12V170DR, který vystřídal remotorizovanou verzi s moderním TEDOMem. Kromě těchto dvou jsou na úzké ještě dvě dlouhodobě neprovozní lokomotivy inventárních čísel 016 a 017 – uloženy ve šturcech v Třemešné a v Osoblaze. Ty by měly skončit v NTM a v Lužné. Po prohlídce kabiny a strojovny jednoho z TUček již následovala cesta domů, tentokrát přes Glucholazy.

Popis tratě

Dvacet kilometrů dlouhá trať Třemešná ve Slezsku–Osoblaha je dnes jedinou úzkorozchodkou v ČR, na níž provoz zajišťují České dráhy. Na trati se nachází celkem 9 stanic a zastávek. Zvláštní turistické vlaky vedené parní nebo historickou motorovou lokomotivou zde provozuje obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy.

Trať byla postavena roku 1898 především jako spojení osoblažského cukrovaru s normálněrozchodnou sítí, provoz zajišťovaly rakouské státní dráhy. Po 2. světové válce zde působily motorové vozy M 11.0, později i M 21.0, ale také parní pětispřežka U 58.0 z Frýdlantu. Po dodání motorových lokomotiv TU 47.0 byly starší stroje postupně vyřazeny. Nákladní doprava skončila roku 1997.

    Zajímavosti tratě:
  • nejmenší oblouk sítě SŽDC: poloměr 75 m;
  • nejkratší manipulační koleje na síti SŽDC: do roku 2008 bylo v zastávce Horní Povelice nákladiště s odstavnou kolejí na 1 vagón.

(několik obrázků z akce)fotogalerie...

na OsoblažceSpolek FOD tímto děkuje nejen zaměstnancům drah za bezchybný výkon služby, jenž umožnil splnit naplánovaný výlet, ale i všem stravovacím zařízením všech tříd a kategorií, které se zasloužily o doplňování spotřebovaných kalorií a zejména tekutin nutných k jeho úspěšnému dokončení (tj. výletu).

předchozí...

.

© 2013 spolek Frýdlantské okresní dráhy