Výlet na Bregenzerwaldbahn

Krátký spolkový výlet na výše zmíněnou úzkorozchodnou dráhu v Rakousku, do malebné alpské oblasti Bregenzwald, proběhl ve dnech 20. a 21. května. Počet účastníků: 4.

V nejzápadnějším a zřejmě i nejužším cípu Rakouska leží (po Vídni druhá) nejmenší spolková země s poněkud krkolomným názvem: Vorarlbersko. (mnemotechnická pomůcka: Vorel-Albert-Kersko:-)

Již samotná poloha v centrální části Alp předestírá její nedotčenou přírodu a úchvatné horské scenérie. Obklopeno je horskými velikány přesahujícími výšku tří kilometrů a vyšperkováno mnoha nádhernými jezery včetně Bodamského, ústí zde i majestátní řeka Rýn.

A právě tímto krajem vede i úzchorozchodná dráha nazývaná Bregenzerwaldbahn(německy), lidově rovněž Wälderbahn nebo i Wälderbähnle.

Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn

Bregenzerwaldbahn

Úzkorozchodná trať tzv. „bosenského“ rozchodu 760 mm byla po určitých problémech otevřena v září 1902. Provoz zahajovala se čtyřmi lokomotivami kkStB řady U(německy). V roce 1932 získaly koncesi na provozování tratě Spolkové dráhy Rakouska (BBÖ).

Již roku 1937 zde byly nasazeny první motorové lokomotivy řady 2041/s(německy) a po válce i modernější typ 2095(německy). Ale provozní potíže v podobě častých sesuvů půdy vedly v 80. letech k přerušení a posléze i zastavení provozu (1985). Ve stejném roce vznikl i klub Bregenzerwaldbahn(německy).

Celková délka tratě byla 35,33 kilometrů, dnes je pro muzejní provoz využíváno 5 kilometrů v úseku Schwarzenberg–Bezau.

Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn
Výlet

V pátek 20. května vyrazili čtyři členové Spolku FOD přes Mnichov do výše zmíněného Vorarlberska. Příjezd do stanice Schwarzenberg zpestřila přítomnost „svatebního vlaku“. A první cesta úzkorozchodkou vedla po zachovalém úseku ze Schwarzenbergu do Bezau, kde čekal kontakt místního železničního spolku. Po formalitách následovalo ubytování v nedalekém hotelu Erlengrund.

Druhý den byla naplánována jízda nákladním fotovlakem do Schwarzenbergu a následně již běžným spojem, v němž byl zařazen i „tramvajový“ vůz Bi 102. Ten původně jezdil na trati Innsbruck–Fulpmes o rozchodu 1000 mm a pochází od nám známého výrobce Johanna Weitzera(německy) – od tohoto výrobce jsou ve sbírkách Spolku FOD již 2 vozy (služební vůz s poštovním oddílem DF/u 651 a nákladní zavřený vůz Z/u 2024). Tento tramvajový vůz na rozchod 760 mm přestavili členové rakouského spolku v 80. letech.

Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn Bregenzerwaldbahn

Poděkování za možnost návštěvy patří rakouským kolegům z Bregenzerwaldbahn.

zpět...

.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy