Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se tradičně konala v únoru ve Frýdlantě v Čechách.

Odpoledne 26. února se sešli členové Spolku FOD na výroční schůzi.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost dle stanov;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2021;
 • představení zájemců o členství ve Spolku;
 • hlasování o přijetí nových členů;
 • volby do výboru Spolku;
 • účast na akci „Frýdlant se baví“;
 • muzejní sezóna 2022;
 • informace o železničních vozidlech spojených s činností Spolku;
 • informace o oslavách 120 let trati Frýdlant v Č. – Jindřichovice p. Sm. v září 2022;
 • stav internetových stránek a Facebooku;
 • volná diskuze.

Schůze se zúčastnili i tři hosté – zájemci o vstup do Spolku –, kteří byli přijati za členy.

  Nový výbor byl zvolen ve složení:
 • předseda: Ondřej Šimůnek
 • místopředseda: Miroslav Zrzavý
 • pokladník: Tereza Přibová
 • sekretář: Jan Purm
 • zapisovatel: Miroslav Burgr

zpět

.

© 2022 spolek Frýdlantské okresní dráhy