Heřmanička

Technickou raritou Heřmaničky byl použitý systém vlakové brzdy, tzv. Heberleinova provazcová brzda, shodný s navazující saskou úzkorozchodnou dráhou ze Žitavy.

Vlaková brzda

Od počátků železničního provozu prošlo celé toto odvětví mnoha změnami, technický vývoj se pochopitelně dotknul i tak důležité součásti vozidel, jakým je brzdové zařízení. Dnes používaný systém samočinné průběžné brzdy se vyvíjel již od počátku minulého století a postupně vytlačil systémy jiné.

Jeho princip je celkem jednoduchý: průběžné potrubí, kterým jsou spojena všechna vozidla ve vlaku, slouží jak pro zásobování připojených vozů vzduchem (pro brzdu i jiné účely), tak pro ovládání stupně zabrzdění celého vlaku. Toho se dosahuje snižováním tlaku vzduchu v průběžném potrubí, při jeho přerušení (např. roztržením vlaku) tak dochází k samočinnému zabrzdění všech vozidel.

Heberleinova provazcová brzda

Tuto samočinnou brzdu, používanou u bavorských a saských státních drah druhé poloviny 19. století, zkonstruoval J. Heberlein, pracující u Bavorských státních drah (K. Bay. Sts. B.). Na úzkorozchodných tratích zůstala v provozu až do poloviny minulého století, poslední pravidelný vlak s touto brzdou vyjel na trať dokonce až v 80. letech.

Vlak s Heberleinovou brzdou

Stejně jako u dnešního systému se jednalo o brzdu průběžnou a samočinnou (tzn. samočinné zabrzdění vozidel při přerušení jejich spojení). Vozidla vlaku byla spojena brzdným lanem, nataženým na kladkách (15 a 16) nad celým vlakem. Samotnou brzdnou sílu vytvářely třecí kotouče (2) u jednotlivých náprav (1), jeho velikost se regulovala volbou závaží (14) a průměru kol zapojených vozidel. K napínání lana sloužil brzdový rumpál na lokomotivě, na vozidlech bylo rovněž zařízení pro odbrzdění vozu při posunu (9 a 12). Přeříznutím lana bylo možno nouzově zabrzdit vlak, jehož personál měl proto za povinnost nosit ostrý nůž.

Schéma Heberleinovy brzdy

Pro složité spojování lana mezi vozidly vlaku a nemožnost plynulého ovládání stupně zabrzdění nedosáhl tento typ brzdy širšího rozšíření, a tam, kde byl v provozu, jej postupně nahradila samočinná tlaková brzda.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy