kontakt odkazy zdroje info úvod

Heřmanička

V železničním muzeu FOD si lze prohlédnout několik zajímavých, převážně úzkorozchodných vozidel včetně provozuschopné motorové lokomotivy.

Nákladní vozy

Oplenový vůz Jh/s

oplenový vůzNově si lze v expozici muzea FOD prohlédnout dvojici tzv. oplenových vozů. Původní vozový park FOD tyto vozy, primárně určené k přepravě dlouhého dřeva, ve svém stavu neměl. Mezi běžnými řadami dominovaly vozy kryté (neboli zavřené) a různé typy vozů otevřených (nízkostěnné i vysokostěnné). Již v detailním projektu dráhy byl upřesněn jejich počet na 18 kusů, z toho 12 otevřených.

Na obr. vlevo dvojice oplenových vozů Rhatische Bahn, 1896 (zdroj Wikipedia)

oplenový vůz RhBPřitom řada železničních společností na přelomu století i v roce 1918 vzniklé ČSD oplenové vozy používaly. Například pro Ústecko-teplickou dráhu (ÚTD, ex ATE), sahající až do Liberce, je vyráběla smíchovská vagónka F. Ringhoffer. Obdržely řadu Jh, písmenem J byly označovány i vozy ostatních drah.
ČSD při zavádění nového systému na počátku 20. let použily jako označení řady písmeno O, malými písmeny pak byly rozlišeny jednotlivé typy vozů dle ložné váhy a dalších parametrů. Některé typy mohly obdržet odlišné označení, neboť splňovaly současně několik znaků – měly oplen, odebíratelné nízké stěny a někdy i klanice.

Na obr. vlevo model oplenových vozů s nákladem, Fleischmann

oplenový vůz RhBPři přepravě prázdných vozů byly tyto spojeny klasickým spřáhlovým ústrojím (na normálním rozchodu tedy obvykle šroubovkou mezi dvěma nárazníky). Po naložení dlouhými kládami či kmeny, které přesahovaly ložnou délku obou vozů, byly spojeny jen tímto ložným zbožím na otočných oplenech, mezi nárazníky tak vznikla mezera. Jízda a brždění vlaku s takovým nákladem vyžadovaly jistou zkušenost personálu, jak lokomotivní čety, tak brzdařů na vozech.

oplenový vůz oplenový vůz

Vozy ve sbírce muzea FOD procházejí nutnými opravami. Na fotografiích je zachycen první z nich včetně oplenu a provizorně položené čelní stěny (pro ilustraci). Z viditelných částí chybí zejména dřevěná podlaha vozu.

.

© 2012 spolek Frýdlantské okresní dráhy