Žitavsko-liberecká dráha

Před 150 lety byl zahájen provoz na první zahraniční železnici na území našeho státu, 5. prosince proběhly oslavy s jízdou parních vlaků.

  • první plány: asi 1840
  • zahájení stavby: 1855
  • zahájení provozu: 1859
  • délka tratě: 26,7 km

První plány dráhy spadaly do doby, kdy se jednalo o spojení Praha–Drážďany. Po výběru stavebně vhodnější trasy přes Děčín byla mezi rakouskou a saskou vládou dohodnuta stavba zahraniční soukromé železnice ze Žitavy do Liberce, navíc s podmínkou nestavět dalších 25 let jiné spojení do Saska či Pruska.

mapka trati

Roku 1855 vznikla společnost ZREG a nedlouho poté byla zahájena stavba. Největší stavbou se stal 700 m dlouhý viadukt přes Nisu u Žitavy, v nádražích byla zbudována krytá ostrovní nástupiště. Liberecké nádraží bylo společné s pardubicko-libereckou dráhou, saská dráha měla svoji lokomotivní výtopnu. Uvedení tratě do veřejného provozu oddálily některé převážně byrokratické postupy, mimořádně slavnostní zahájení proběhlo až 1. prosince 1859.

pára v Žitavě

Soukromá a navíc zahraniční dráha byla v roce 1905 zestátněna saskou vládou, provoz na ní poté zajišťovaly německé říšské dráhy. Pod správu ČSD spadla až po opětovném návratu českých železničářů do pohraničí v květnu 1945.

Dnes na trati jezdí kromě ČD soukromá společnost Railtrans, výběrové řízení na další období vyhrála britská Arriva. Od roku 2008 prochází traťový svršek rekonstrukcí, při níž je zvyšována traťová rychlost až na 100 km/h.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy