Místopis

Srpnové povodně na Frýdlantsku

Na první srpnový víkend 2010 dlouho nezapomenou obyvatelé Frýdlantska a dalších, jižněji položených oblastí v povodí Nisy, Ploučnice a jejich přítoků.

frýdlantské nádražíPo několika dnech dešťů se v sobotu dopoledne začala rychle zvedat hladina potoků a řek v okolí Jizerských hor.
Vzhledem k množství srážek (v Mníšku a Hejnicích překročily 160 mm za 24 hodin, což je jinak přibližný měsíční průměr) a nasáklé půdě, která již nebyla schopna pojmout další vodu, se během krátké doby zvedla hladina místních toků na dosud nevídané hodnoty. Nevelká Jeřice v Mníšku a jinak poklidná Smědá protékající Frýdlantskem zvýšily svou hladinu o více než 4 metry.

Výsledky povodňové vlny překonaly vše, co pamatují i nejstarší pamětníci. Bylo poškozeno několik desítek mostů a lávek, domů, počty zatopených budov jsou ještě o řád vyšší. Železniční síť byla vyřazena již během sobotního dopoledne mnoha sesutými svahy a podemletými kolejemi. Silnice nedopadly lépe, do postižených oblastí se s problémy dostávaly i jednotky záchranného systému a armády.

Díky intenzivní pomoci státních i neziskových organizací a mnoha dobrovolníků lze říci, že se zde život pomalu začíná vracet do normálních kolejí. Železniční tratě ve výběžku a z Liberce do Žitavy jsou již v provozu, zůstává několik pomalých jízd a otazník nad budoucností lokálky do Bílého Potoka.

Do jisté míry zůstává problémovou oblastí silniční doprava, neboť o peníze na opravy nestátních silnic zřejmě budou muset jejich vlastníci – kraj a obce – žádat poněkud zdlouhavou standardní cestou. To je od prvních slibů vládních činitelů krátce po povodních zásadní změna. Rovněž bude zapotřebí nahradit mostní provizoria stabilními konstrukcemi a doplnit chybějící lávky přes řeky a potoky.

kolej traťovky kolej traťovky potůček pod zhlavím potůček pod zhlavím most bez mostu
    popisky k fotografiím:
  1. frýdlantské nádraží v sobotu odpoledne, v pozadí „uvězněná“ jednotka 814;
  2. sesuv půdy pod kolejí traťovky ve Frýdlantě, materiál skončil mezi domy na zahradě u silnice;
  3. tatáž kolej shora, v pozadí prostor bývalého úzkorozchodného nádraží;
  4. km 187 tratě Pardubice–Závidov (žst. Frýdlant u přejezdu), „potůček“ s cestou vedoucí pod zhlavím stanice;
  5. pohled z druhé strany na zeď ohraničující cestu pod kolejemi, v pozadí přejezd a muzeum FOD
  6. pohled na most u čističky z železničního mostu hned za Frýdlantem (směr Černousy);
  7. po mírné opadnutí vody byl most v nenávratnu.
  8. (autor fotografií P. Pokorný, člen Spolku FOD)

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy