Exponáty železničního muzea FOD

Osvětlovací tělesa

Lampy a svítilny ze starých lokomotiv a vozů, přenosné lampy železničních zaměstnanců

Lokomotivní lampaDnes běžné elektrické osvětlení lokomotiv a vozů bylo zaváděno v meziválečném období, mnohé místní a úzkorozchodné dráhy si musely počkat i několik desetiletí navíc.

Frýdlantské okresní dráhy zaváděly elektrické osvětlení osobních vozů již v letech 1922-23. Před touto rekonstrukcí se používalo osvětlení řepkovým olejem, za první světové války také parafínem.

Parní lokomotivy bývaly vybaveny vnějším osvětlením petrolejovými svítilnami, stroje dodávané od začátku 20. století měly svítilny acetylénové s vyvíječem acetylénu, později elektrické.

Osvětlovací tělesa Osvětlovací těleso

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy