Exponáty železničního muzea FOD

Rychloměry

Zařízení pro měření rychlosti hnacích vozidel

Každé hnací vozidlo – lokomotiva či motorový vůz – musí být vybaveno zařízením pro indikaci a zápis rychlosti. U nás se používají mechanické, elektrické a nově i elektronické rychloměry české a švýcarské výroby.

HAUSSHÄLTER, Seidel & Neumann, Dresden

RychloměrTyp Hausshälter se používal na parních lokomotivách starší výroby. Jeho hmotnost je 15 kg, pohon pevným hřídelem od spojnice nebo dvojkolí. Hodinový stroj jde při úplném natažení 15 až 25 minut, za jízdy rychlostí vyšší jak 1/4 rozsahu se natahuje samočinně. Rychlost, ujetá dráha a čas jsou registrovány vpichy ocelových jehel na bílý papírový proužek. Registrace rychlosti má interval celých 12 vteřin.

Tb ČSD, Česká Třebová, 1968

RychloměrTyp Tb má vzor ve výrobku firmy Hasler z Bernu. Registrace veličin se provádí stříbrnými hroty na papírový proužek v okénku. Pohon přístroje je pevným hřídelem od dvojkolí, posuv proužku při stání vozidla zabezpečuje hodinový strojek, který při plném natažení běží asi 20 až 40 minut, při jízdě se hodinový stroj natahuje samočinně. Ujetá dráha je značena vpichy transportního válečku.

TELOC, Hasler A. G., Bern

RychloměrTyp TELOC RT 9 se na lokomotivách ČSD používal již ve čtyřicátých letech. Jde o rychloměr s nuceným pohonem od dvojkolí vozidla (hřídelem nebo elektricky) a zápisem hodnot na proužek speciálního papíru. Hodinový stroj zajišťuje také posuv proužku při stání vozidla. Přístroj reaguje na změnu měřených veličin ve vteřinových intervalech.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy