Exponáty železničního muzea FOD

Vodní jeřáb

Zařízení k rychlému plnění tendrů parních lokomotiv

Vodní jeřábZásoby parní lokomotivy netvoří jen uhlí, určené pro nenasytný kotel, ale i voda, z níž se vyrábí pára použitá k pohonu lokomotivy a jejích mechanismů, ale také k vytápění osobních vozů. Vody je v zásobníku parní lokomotivy dokonce více, než uhlí (zásobník je někdy řešen jako speciální vozidlo, tzv. tendr, připojený trvale k lokomotivě). Jedním z nejdůležitějších zařízení železničního provozu parní éry je tedy vodní jeřáb.

Při jeho konstrukci bylo nutno zohlednit obtížné zastavování lokomotivy (ve stanici obvykle s celým vlakem) malým plnícím otvorem u jeřábu, ochranu proti zamrzání v zimě a bezpečné zajištění výtokové roury v poloze mimo koleje.

Vodní jeřáb typ Spitzner

V Československu se používalo několik typů, z nichž nejrozšířenějším se stal právě vystavený typ ing. Spitznera. Jeho výhodou bylo univerzální použití pro všechny řady lokomotiv, jednoduchá konstrukce a ochrana proti zamrzání vody ve stojanu. Ta byla vypuštěna samočinně při uzavření šoupátka v přívodním potrubí, v zimě proto stačilo izolovat jen tuto část, uloženou pod zemí ve zděné či betonové šachtě.

Vodní jeřáb Vodní jeřáb

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy