Spolková činnost

Na návštěvě u modelářů v České Lípě

Úzkorozchodné nádraží Heřmanice jako předloha modelového kolejiště.

model HeřmaničkyČlen Spolku FOD využil pozvání českolipských železničních modelářů a spolu s libereckými kolegy navštívil jejich malé království v (bývalém) lokomotivním depu (dnes PJ, tedy provozní jednotka jistého nejmenovaného DKV, tedy depa kolejových vozidel).

Jejich pěkně zpracované kolejiště velikosti H0e (1:87 s rozchodem kolejí 9 mm) je pojato jako kombinace původního panelu s nádražím dle autorových (nutno říci, že realistických) představ, které na dalších, novějších panelech postupně přechází do ztvárnění části trati Frýdlant v Čechách–Heřmanice.

A právě heřmanické nádraží, postavené věrně podle plánů a fotografií, bude pro mnohé největším překvapením. Uspořádání kolejí odpovídá poválečnému stavu, nechybí žádná z původních budov včetně útulku pro saský lokomotivní personál a kůlny na uhlí pro lokomotivy (před dokončením je jen rakouské skladiště), na nádražní budově jsou i typické hodiny, známé z mnoha starých fotografií (dole na čtvrtém obrázku).

model Heřmaničky model Heřmaničky model Heřmaničky model Heřmaničky model Heřmaničky model Heřmaničky

Skladba lokomotivního a vozového parku je zatím omezená, české modely zastupuje (zejména díky barvě nepřehlédnutelný) lokotraktor T 36, kterýžto typ „v měřítku 1:1“ a barvě černé vlastní muzeum Spolku FOD. Další vozidla pak modeláři používají nejčastěji ze svých sbírek, na třech obrázcích je tak k vidění i pro nás netypická motorová lokomotiva řady 2095 rakouských úzkorozchodných drah.

Za pozvání děkujeme českolipským modelářům a přejeme mnoho úspěšných let při další činnosti.

Pozn.: barvy fotografií jsou částečně ovlivněny dvojím osvětlením (umělé zářivkové a denní přirozené), jejichž proměnlivá intenzita a vzájemný poměr trochu vykolejily fotoaparát i obsluhu editačního programu, čímžto se českolipským omlouváme...

předchozí...

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy