Železniční muzeum FOD

Stručný popis kolejových vozidel z expozice železničního muzea FOD.

Motorová lokomotiva T 36.002

T 36.002Prototypy tzv. Feldbahnmotorlok, úzkorozchodné motorové lokomotivy, zkonstruovala a vyrobila berlínská firma B-MAG již v roce 1937. Po přepracování konstrukce dle požadavků německé armády ji začali vyrábět i další výrobci (Deutz, Gmeinder, Jung, O&K a Windhoff), kteří během válečných let dodali na 340 kusů pod označením HF 130 C. Po válce firma Gmeinder z Mosbachu vyráběla tento typ lokomotivy, určené převážně pro vlečkový provoz, až do poloviny 60. let.

Z poválečné série pochází i lokomotiva výrobního čísla 4341/1948, která se v rámci reparací (náhrady válečných škod) dostala k ČSD, kde jí bylo přiděleno drážní označení T 36.001. Technicko-policejní zkoušku lokotraktor vykonal na trati do Heřmanic dne 3. května 1948 a v nákladní dopravě na Heřmaničce měl nahradit nehospodárné parní lokomotivy U 37. V provozu však utáhl polovinu zátěže, kterou běžně vozily parní lokomotivy, od dubna 1953 jej navíc vyřadila závada na ojnici. Již následujícího roku byl odvezen do Královodvorských cementáren u Berouna.

typový list T 36.0Technický popis:
Jedná se o třínápravovou motorovou lokomotivu s hydraulickým přenosem, kapotového provedení a se svařovaným rámem. Kola jsou spřažena spojnicemi podobně jako u parních lokomotiv, rozchod upravitelný v rozsahu 600–750 mm. Jednotliví výrobci dodávali různé motory, výkon se pohyboval od 120 do 130 koní (88–95 kW) při 1000–1500 otáčkách. Frýdlantský stroj T 36.001 měl naftový motor Deutz o výkonu 130 koní a hydraulickou převodovku Voith.

 • výrobce: Gmeinder a spol., s. r. o., Mosbach, Bádensko
 • rok výroby: 1946
 • výrobní číslo: 4234
 • počet náprav: 3
 • uspořádání pojezdu: C-dh (jalová hřídel a spojnice)
 • maximální rychlost: 20 km/h
 • minimální poloměr pojížděného oblouku: 60 m
 • celková délka: 5,35 m
 • hmotnost: 16,5 t
 • typ motoru: diesel
 • výkon: 105 HP (77 kW)
 • přenos výkonu: hydraulický
.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy