Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se konala v únoru ve Frýdlantě v Čechách.

Odpoledne 21. února se opět v příjemném prostředí salónku jedné opět nejmenované restaurace ve Frýdlantě sešli členové Spolku FOD.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2014;
 • volba členů do výboru Spolku FOD;
 • schválení nových stanov (nový občanský zákoník);
 • zpráva o jízdě mot. vozu na Hejnické slavnosti 2014;
 • plán pro návštěvu ze spolku OSEF;
 • návrhy k oslavám letošních výročí železnic;
 • příprava nových suvenýrů do muzea;
 • brigády a spolkové výlety;
 • volná diskuze.

Letošní železniční oslavy se týkají dvou tratí: 115 let úzkokolejky do Heřmanic a 140 let trati Liberec–Závidov. Pořádání takových akcí je dnes závislé zejména na zájmu měst, obcí, firem a institucí, což platí i pro zvláštní vlaky na Hejnické slavnosti apod.

Schůze se zúčastnili i tři členové žitavského spolku Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e. V. (německy), kteří nabídli možnost návštěvy, resp. účasti na některých letošních akcích (např. Historikmobil, zvláštní jízda s úzkou párou atd.).

zpět

.

© 2015 spolek Frýdlantské okresní dráhy