kontakt odkazy zdroje info úvod

Zvláštní jízdy

V minulém století byly na tuto tradiční a známou akci běžně vypravovány zvláštní vlaky a mnohé další byly posilovány, aby se do Hejnic mohli dostat všichni zájemci z řad věřících i návštěvníků jarmarku.

Parním vlakem na hejnickou pouť 2009

310.0 v Bílém PotoceV návaznosti na historii akce připravil Spolek FOD k letošní hejnické pouti na sobotu 4. července několik jízd zvláštního parního vlaku: z Liberce a mezi Frýdlantem a Bílým Potokem a samozřejmě i zpět.

Vlak byl veden malou tendrovkou řady 310.0134 z roku 1913, známější však pod přezdívkou „kafemlejnek“, která se přibližně podobá zdejším lokomotivám z dob Frýdlantských okresních drah. Právě ty ve 30. letech vozily zvláštní vlaky na hejnickou pouť. Soupravu dále tvořily tři osobní vozy Ce, neboli dle konstruktéra pokrokově řešeného pojezdu typ „Rybák“, pocházejícími z přelomu 30. a 40. let. Jako technické zázemí pro potřeby lokomotivy byl připojen i služební vůz pro nákladní vlaky.

Přes určité komplikace, zapřičiněné odstraňováním závady na stařičké lokomotivě, se parní jízda líbila jak cestujícím, tak i návštěvníkům pouti, kteří se na zvláštní vlak přicházeli podívat ve velkých počtech. Jedinými nespokojenci tak byla podél trati pasoucí se zvířata, ve kterých supění parního stroje vyvolávalo neklid.

(několik obrázků z akce)fotogalerie...

Omluva cestujícím a partnerům akce

Detail parního rozvoduSpolek FOD se tímto omlouvá za zpoždění zvláštního parního vlaku způsobeného závadou na parní lokomotivě.
Na lokomotivě, vyrobené téměř před 100 lety, došlo k závadě na rozvodu (viz foto), kterou se po intenzivní snaze podařilo opravit, nicméně vzniklé zpoždění se vzhledem k charakteru železničního provozu na zdejších jednokolejných tratích s malým počtem stanic již nepodařilo zcela odstranit.

Hejnická pouť

Snahou města se původně náboženská akce, časem doplněná o obchod, postupně mění v městské slavnosti spojené s hudebním festivalem, na jehož letošních pódiích se mimo jiné objevila Lenka Filipová, Děda Mládek Illegal Band nebo také Medvěd 009.

(odkaz na stránky Hejnic)program 2009...

O hejnické pouti

vznik poutního místa a tradice

Na počátku byl sen chudého sítaře, který usnul pod lipou a v tom snu uviděl anděly, z nichž jeden mu radil přinést obrázek Panny Marie, a že za odměnu se mu uzdraví žena a dítě. Tak sítař z Luhu i učinil a jeho nejbližší se opravdu uzdravili. Zpráva o zázračném obrázku se rychle rozšířila a brzy se k němu začali scházet lidé z blízkého okolí i zdaleka.

Půdorys kostelaPodle oné legendy byla na místě pokácené lípy již v roce 1211 postavena dřevěná kaplička, pro velké množství poutníků nahrazená roku 1252 kamennou gotickou kaplí. Stále sílící věhlas poutního místa si vyžádal postupné rozšiřování kaple, až byl v roce 1498 vysvěcen kostel se šesti oltáři, dvěma zvony a kaplí. Další nárůst poutníků má v 17. století za následek povolání františkánů a stavbu kláštera. Nedlouho poté je kostel přestavěn na barokní chrám s kapacitou 1000 poutníků a 1. července 1725 slavnostně vysvěcen.

Stará poutní cestaPřed stavbou železnic, prvního dopravního prostředku pro nejširší vrstvy, se na poutní místo chodilo pěšky. Historické prameny zmiňují již v 16. století dvě staré poutní cesty z nitra Čech: na západě přes Oldřichovské sedlo a na východě přes Jizerku. V 18. století vznikla Nová poutní cesta z Liberce přes Olivetskou horu. Ale do Hejnic směřovaly zástupy poutníků z mnoha dalších míst – z Lužice, Slezska, Saska i Polska. V roce 1721, před stavbou barokního chrámu, jich dorazilo na 60 000. A záznamy františkánů z období 1699–1725 zmiňují 1 381 167 poutníků, kteří byli u zpovědi a svatého přijímání.

Zvláštní vlak v r. 1935Se stavbou místních drah na Frýdlantsku začali mnozí návštěvníci využívat železnici. Zejména ve třicátých letech byly k vidění nezvykle dlouhé zvláštní vlaky, v čele i se dvěma parními tendrovkami bývalých FOD. Další vlaky byly vypravovány po osvobození a obnovení poutí, alespoň dokud je komunistický režim nezačal v 50. letech zakazovat a nahrazovat jinými „nezávadnými“ akcemi. Třetím obdobím, příznivě nakloněným tradici hejnických poutí a zvláštním vlakům, jsou až léta po roce 1989.

Nezbytnou součástí poutí ke svatému obrázku (sošce madonky) se stal i obchod: před kostelíkem stávaly boudy kramářů z blízkého okolí i míst vzdálených, a část návštěvníků Hejnic přijížděla z důvodů ryze obchodních. Na tuto tradici navazuje snaha města při obnovení stánkového prodeje a řemeslného jarmarku, další částí programu se stávají doprovodné kulturní akce a koncerty.

Logo MCDO HejniceZnámosti místa prospělo i zřízení Mezinárodního centra duchovní obnovy Hejnice v prostorách bývalého kláštera, jehož slavnostní otevření proběhlo 5. ledna 2001. Tato nezisková organizace hraje v duchovním a kulturním životě zdejších obyvatel významnou roli.

Poděkování

Spolek Frýdlantské okresní dráhy děkuje za podporu Libereckému kraji a jednotlivým městům a obcím:

  (dle abecedy)
 • Bílý Potok pod Smrkem
 • Frýdlant v Čechách
 • Hejnice
 • Liberec
 • Mníšek u Liberce
 • Oldřichov v Hájích
 • Raspenava
 • Stráž nad Nisou

a za spolupráci při zajištění akce společnostem, spolkům a klubům:

  (dle abecedy)
 • České dráhy, a. s.
 • ČD Cargo, a. s.
 • ČD KCOD Liberec
 • Ilja Šercl Tuning
 • Klub přátel železnic Českého ráje Turnov
 • Malá dráha Skalsko
 • Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice
 • Společnost železniční výtopna Jaroměř
 • Správa železniční dopravní cesty
 • SŽDC HZS Liberec

Mimo jízd zvláštních vlaků Spolek Frýdlantské okresní dráhy nabídl možnost prohlídky železničního muzea v bývalé výtopně ve Frýdlantě v Čechách.

zpět...

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy