Publikační činnost

Členové Spolku FOD vydali ve spolupráci s dalšími autory několik publikací a řadu pohlednic věnovaných historii i současnosti železniční dopravy na Frýdlantsku, do dalších zapůjčili cenné archivní materiály a fotografie.

Propagační leták

skládačkaDíky finanční podpoře města Frýdlant v Čechách a následné spolupráci s grafikem byl připraven a následně vytištěn propagační leták v podobě klasické třídílné skládačky. Bude v dostatečném množství k dispozici v muzeu Spolku FOD a před zahájením muzejní sezóny i na informačních centrech a dalších vybraných místech.

skládačkaLeták obsahuje základní informace o Spolku Frýdlanské okresní dráhy, jím provozovaném železničním muzeu a jeho exponátech, stručnou historii úzkorozchodné tratě Frýdlant–Heřmanice neboli „Heřmaničky“, kontaktní údaje a jednoduchou mapku lokality s různými variantami dopravy do muzea.

Knihy a další publikace

100 let trati Frýdlant v Č.–Jindřichovice p. Sm.

Crha Ladislav, Fogl Miroslav, Říha Radim

Kniha Frýdlant–JindřichovicePublikace vydaná ke kulatému výročí kdysi pohraniční trati z Frýdlantu v Čechách přes Nové Město, Jindřichovice pod Smrkem do pruského Friedenbergu. Doplněna je o množství fotografií a vkládané přílohy s reprodukcemi dobových plánků a výkresů.
Vydalo nakladatelství SAXI, Praha 2002.

Raspenava–Bílý Potok pod Smrkem

Crha Ladislav, Fogl Miroslav, Chmelař Bohumír, Říha Radim

Kniha Raspenava–Bílý PotokNenápadná publikace formátu A5 popisuje historii vzniku a provoz na místní dráze z Raspenavy do Bílého Potoka pod Smrkem. Doplněna je o množství fotografií a vkládané přílohy s reprodukcemi dobových plánků a výkresů.
Vydalo nakladatelství SAXI, Praha 2000.

Frýdlant v Čechách–Heřmanice

Spolek FOD

Brožura Frýdlant–HeřmaniceÚtlá brožura popisující stavbu, provoz i zánik úzkorozchodné železnice spojující před druhou světovou válkou český Frýdlant s německou Žitavou. Obsahuje i podrobný popis trati, provozovaných vozidel a tipy na výlet v okolí.
Vydal Spolek FOD, Frýdlant 2006.

Pohlednice

Spolek FOD vydává pohlednice převážně s historickou tématikou, věnované úzkorozchodné Heřmaničce, ale i propagující Spolek a jeho železniční muzeum.

T 36.002, Bertsdorf T 36.002, Frýdlant Heřmanice 1919 U 37 v Heřmanicích 1957 T 47.0 u Frýdlantu U 37.008 v Heřmanicích 1958 U 37.009 v kamenolomu 1958 T 47.008 Frýdlant 1975 Trojice T 47.0 ve Frýdlantě T 47.0 ve Frýdlantě

Zobrazené pohlednice jsou vydané vlastním nákladem (1) a ve spolupráci s Pardubickým spolkem železniční dopravy (5-9). Zbylé vydalo SAXI z podkladů poskytnutých členy Spolku.

.

© 2013 spolek Frýdlantské okresní dráhy