Informační tabule

V rámci propagace se na místa trasy bývalé Heřmaničky rovněž instalují informační tabule.

Informační tabule ve Frýdlantě

V podzimně sychravém listopadu instalovali tři členové Spolku FOD informační tabule na bývalé nástupiště úzkorozchodného nádraží. Tyto tabule obsahují stručné informace o provozu Heřmaničky a úzkorozchodného nádraží, které až do poloviny sedmdesátých let fungovalo před dnešním železničním nádražím Frýdlant v Čechách.

Tabule Tabule Tabule Tabule Tabule Tabule Tabule Tabule

Za pořízení fotografií děkujeme novému členu Spolku FOD Štěpánu Rejhovi, který se rovněž zúčastnil zmíněné instalace.

.

© 2015 spolek Frýdlantské okresní dráhy