Heřmanička

Kromě dočasně zapůjčených nebo občas zajíždějících německých parních lokomotiv a motorových vozů se Heřmanička v hnacích vozidlech příliš nelišila od dalších úzkorozchodek v Čechách.

Vozidla trati Frýdlant–Heřmanice

Motorová lokomotiva T 47.0

typový plán T 47.0V rámci modernizace provozu na úzkorozchodných tratích ČSD objednalo v roce 1948 ministerstvo dopravy šest kusů motorových lokomotiv. Výrobce – pražský závod ČKD Sokolovo – při jejich konstrukci vycházel ze zkušeností s motorovými vozy M 262.0 a použil osvědčených řešení. Stejný byl naftový motor 12 V 170 DR se sníženým výkonem a elektrický přenos výkonu, trakční motory zase shodné s EMU 46.0 a řadu dalších komponentů.

První šestice nových lokomotiv byla dodána na jindřichohradeckou úzkorozchodku na přelomu let 1954-1955. Provedení frýdlantských strojů, dodaných 22. června 1958, odpovídalo velké sérii lokomotiv označených TU 3, vyrobených pro SSSR rovněž na rozchod 750 mm. Pro sovětské železnice bylo vyrobeno 45 kusů a dalších 15 pro ČSD. Čtyři stroje dostal Frýdlant, o zbývajících 11 již s rozchodem 760 mm se podělily v Osoblaze, Ružomberoku a v Jindřichově Hradci.

T 47.0 ve FrýdlantuNa osobní vlaky do Heřmanic byly frýdlantské T 47.0 nasazeny již v průběhu srpna téhož roku. Z nákladní vozby pak vytlačily parní lokomotivy během léta roku 1960, po rekonstrukci podvalových vozů na tlakovou brzdu. Po zastavení provozu v roce 1976 byly lokomotivy s dalšími vozidly odstaveny ve frýdlantském depu a ve stanici. Dva stroje po opravě získal na začátku 80. let Jindřichův Hradec, zbylá chátrající vozidla byla postupně sešrotována.

Lokomotiva je skříňového provedení se dvěma stanovišti strojvedoucího, která jsou vybavena pro řízení z pravé i levé strany. Mezi nimi se nachází strojovna s naftovým motorem a zavazadlový oddíl. Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky s trakčními elektromotory, kterým proud dodává generátor spojený s naftovým motorem.

  • výrobce: ČKD Sokolovo n. p., Praha
  • rok výroby: 1958
  • počet náprav: 4
  • uspořádání pojezdu: Bo Bo
  • maximální rychlost: 50 km/h
  • celková délka: 12,69 m
  • hmotnost: 32 t
  • typ motoru: diesel
  • výkon: 258 kW
  • přenos výkonu: elektrický
.

© 2009/2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy