Heřmanička

Normálněrozchodná vozidla – obvykle nákladní vozy – se na úzkorozchodných tratích přepravují na podvalnících a podvalových vozech.

Vozidla trati Frýdlant–Heřmanice

Přeprava vozů normálního rozchodu

Nákladní doprava se na Heřmaničce a přilehlé saské úzkorozchodné síti v okolí Žitavy uskutečňovala na nákladních vozech úzkého rozchodu těchto drah. Normálněrozchodné vozy pak byly na zdejší síť převáženy na podvalnících, později i na podvalových vozech.

podvalníkTento druh přepravy byl zmíněn již v detailním projektu Heřmaničky, vlastní podvalníky si však FOD pořídily až po vybudování podvalníkové jámy ve frýdlantské stanici. Mezi lety 1899-1904 byly využívány podvalníky saských drah, na kterých se vozy přivážely jen ze směru od Žitavy. Navíc měly nákladní vozy FOD od roku 1906 z důvodu odlišného brzdícího účinku zakázáno jezdit za Reichenau (dnes Bogatynia).

Pod správou DRB došlo na začátku 40. let k rekonstrukci a zesílení železničního svršku. Podvalníky byly vyřazeny a normálněrozchodné vozy se tak převážely už jen na podvalových vozech.

Podvalníky

podvalník s vozemPrvními typy na Heřmaničce byla saská řada 809, provozovaná Saskými státními drahami od roku 1899, a následně vyráběné řady 810 a 811 téže společnosti. Čtyři obdobné kusy si roku 1904 pořídily i FOD, vyrobila je pražská vagónka F. Ringhoffer na Smíchově. Od předchozího typu se lišily především způsobem spřahování: řada 809 za nápravu normálněrozchodného vozu, obě pozdější řady za podvalník.

 • výrobce: F. Ringhoffer, Praha
 • rok výroby: 1904
 • rozvor: 1,1 m
 • počet náprav: 2
 • průměr kol: 520 mm
 • výška dosedací plochy nad TK: 140 mm
 • hmotnost: 1475 kg
 • únosnost: 13 t
 • brzda systému Heberlein
vůz na podvalníku vůz na podvalníku vůz na podvalníku

V létě 1907 zakoupily FOD ještě čtyři starší podvalníky žitavské firmy Werner & Co., která je provozovala od roku 1897. Ty odpovídaly konstrukcí a spřahováním starší řadě 809 saských drah.

 • rok výroby: 1897
 • rozvor: 1,1 m
 • počet náprav: 2
 • průměr kol: 520 mm
 • výška dosedací plochy nad TK: 140 mm
 • hmotnost: 1450 kg
 • únosnost: 10 t
 • brzda systému Heberlein

předpis FODPůvodní předpis pro používání podvalníků z roku 1903 se nazýval Vorschriften für die Benützung von Rollschemeln zur Beförderung normalspuriger Güterwagen auf der schmalspurigen Lokalbahn Friedland – Hermsdorf. Jeho tvůrcem byl, stejně jako u ostatních předpisů FOD, Hermann Bachstein a jeho společnost.
Předpis popisoval způsob nakládání vozů na podvalníky, jejich zajištění a spojení jednotlivých vozidel, řazení ve vlaku a normy zátěže. Například: povolena byla jen přeprava dvounápravových vozů do ložné váhy 15 tun, pouze ve smíšených (řazeny před osobní vozy a odděleny ochranným vozem) a nákladních vlacích (řazeny v zadní části vlaku), vozům s brzdou bylo při nakládání demontováno brzdové tyčoví, které by mohlo překážet apod.

.

© 2012 spolek Frýdlantské okresní dráhy