Tratě FOD

Společnost FOD provozovala začátkem minulého století tři tratě ve frýdlantském výběžku: dvě s napojením za hranice, z toho úzkorozchodnou.

Trať Raspenava–Bílý Potok

katalog tratíReakcí na požadavky rozvíjejícího se průmyslu v údolí Smědé byl plán na odbočnou trať ze stanice SNDVB Raspenava do Bílého Potoka pod Smrkem, eventuelně až ke Clamm-Gallasově parní pile tamtéž. Projekt doznal před realizací jen drobných změn a do dnešní doby slouží veřejné osobní dopravě, neboť průmyslu zde mnoho nezůstalo.

  Údaje o trati:
 • udělení koncese: 15. února 1899
 • zahájení stavby: 15. dubna 1899
 • uvedení do provozu: 3. května 1900
 • rozchod: 1435 mm
 • provozní délka: 6,100 km
 • největší stoupání: 27 ‰
 • nejmenší poloměr oblouků: 193 m

popis...

Trať Frýdlant–Heřmanice

katalog tratíDle původních návrhů normálněrozchodná trať do Heřmanic s odbočkou na Kunratice, určená k dovozu uhlí pro české továrny a odvozu jejich produkce. Poté přepracována na úzký rozchod s úvratí v Dětřichově a překladištěm zboží v Heřmanicích.
Po FOD převzaly provoz státní železnice, k jeho ukončení došlo pro špatný technický stav trati v 70. letech.

  Údaje o trati:
 • udělení koncese: 15. února 1899
 • zahájení stavby: konec dubna 1899
 • uvedení do provozu: 25. srpna 1900
 • ukončení provozu: 13. ledna 1976
 • rozchod: 750 mm
 • provozní délka: 10,476 km
 • největší stoupání: 30 ‰
 • nejmenší poloměr oblouků: 100 m

popis...

Trať Frýdlant–Jindřichovice

katalog tratíSpolu s předchozí tratí částečně navazovala na vídeňský projekt trati z Raspenavy údolím Smědé, přes Jindřichovice a do Pruska, vypracovaného roku 1866. Byla také z tratí FOD vyměřována jako první, ale dokončena jako poslední.
Jejím účelem měl být dovoz pruského uhlí pro továrny na Frýdlantsku a odvoz jejich výrobků. Bohatá vlečková síť je dnes takřka nevyužita a trať slouží především osobní dopravě.

  Údaje o trati:
 • udělení koncese: 10. ledna 1895
 • zahájení stavby: 1900
 • uvedení do provozu: 2. srpna 1902
 • rozchod: 1435 mm
 • provozní délka: 25,466 km
 • největší stoupání: 26 ‰
 • nejmenší poloměr oblouků: 200 m

popis...

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy