Vozidla FOD

Hnací a tažená vozidla, neboli lokomotivy, motorové vozy, vozy osobní, nákladní a služební nacházející se v parku společnosti FOD.

Začátky provozu

lokomotiva 310.801Na první otevřenou trať – bílopotockou, normálního rozchodu – zakoupilo konsorcium u linecké firmy Krauss dvě třínápravové tendrovky, označené čísly 1 a 2. Dostaly i v té době obvyklé pojmenování: Mildenau (Luh) a Haindorf (Hejnice). Později je ČSD přeznačily na řadu 310.8 (01 a 02).
Současně s nimi byly pořízeny i 4 osobní vozy, 1 kombinovaný pro poštu a zavazadla, 6 krytých a 6 otevřených nákladních (z nichž 3 a 3 byly vybaveny brzdou) a 2 traťmistrovské vozíky.

ikona
Úzkorozchodná
vozidla
v Heřmaničce
zde.

parní lokomotiva 311.5Pro druhou normálněrozchodnou trať – jindřichovickou – byly roku 1902 u stejného výrobce zakoupeny nejprve 3 lokomotivy a v roce 1908 ještě čtvrtá. Oproti řadě předchozí byly těžší a výkonnější. Tyto dvě řady se objevovaly na obou normálněrozchodných tratích FOD až do jejich vyřazení.

  Čísla a jména u FOD (u ČSD 311.501-04):
 • 21 Rückersdorf (Řasnice)
 • 22 Neustadt a. T. (Nové Město pod Smrkem)
 • 23 Heinersdorf (Jindřichovice)
 • 24 Tafelfichte (Smrk)

Pod správou ČSD

  Po převzetí provozu státními drahami v lednu 1925 měly FOD pro normálněrozchodné tratě tyto lokomotivy a vozy:
 • 4 lokomotivy řady 311.5,
 • 2 lokomotivy řady 310.8,
 • 3 služební vozy řady DF,
 • 4 kombinované osobní DCi,
 • 6 osobních 3. třídy C,
 • 16 nákladních krytých Zl,
 • 6 tzv. uhláků Ul,
 • 6 vysokostěnných Vl,
 • 1 vysokostěnný Vlo.

V rámci motorizace osobní dopravy byl v roce 1928 na jindřichovické trati vyzkoušen „kolejový autobus“ Tatra. O tři roky později zde byly úspěšně nasazeny dva motorové vozy M 244.0 z českolipské vagónky, které však překračovaly povolenou hmotnost a po necelém měsíci provoz opět převzala parní trakce.

motorový vůz M 120.5Skutečný počátek motorového provozu se tak posunul do roku 1934, kdy Královopolská strojírna v Brně vyrobila pro FOD dva třínápravové motorové vozy. Ty značně pozvedly kulturu cestování na normálněrozchodných tratích FOD, zrychlily dopravu a snížily provozní náklady. Po válce však byly po několika poruchách a opravách oba krátce po sobě zrušeny.

Vozidla po FOD

Po zániku společnosti a skončení okupace začaly ČSD nasazovat podobná vozidla, jako na jiných místních tratích. Začátkem 50. let zde krátce působily motorové vozy M 232.0 ze Škodových závodů, od roku 1955 začala dvacetiletá vláda vozů řady M 131.1, známých „Hurvínků“. Počínaje rokem 1978 jsou nasazovány motorové vozy M 152.0 (dnes řada 810).

frýdlantské depo

Parní lokomotivy ovládly zejména nákladní vozbu, po válce se zde objevovaly řady 320.0 a letmo i liberecké 354.0 (obě konstrukce Karla Gölsdorfa). V 50. letech dorazily nejprve 422.0 („Arcivévoda Karel“) a později a nadlouho 423.0, známé také jako „velký bejček“. Poslední parní řadou bylo jejich vylepšené provedení 433.0, které v polovině 70. let doplnily první motorové lokomotivy řady T 435.0, alias „Hektory“. O deset let později zde vládnou „kocouři“, řada T 466.2 (nově 742) taktéž z pražské ČKD. Posledními diesely jsou „elektronici“ (řada 743), výrazně modernizovaná verze předchozích lokomotiv.

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy