FOD–Fr. B. B.

Základ lokomotivního parku Frýdlantských okresních drah tvořily dvě řady malých třínápravových tendrovek, typických pro řadu lokálních tratí.

Normálněrozchodná vozidla

Parní lokomotiva řady 310.8

parní lokomotiva 310.8Společnost FOD roku 1899 zakoupila pro trať do Bílého Potoka dvě lokomotivy u známého rakouského výrobce, firmy Krauss z Lince. Měly téměř shodný kotel s rozšířenou řadou 310.0 (nazývanou „kafemlejnek“). Obě lokomotivy byly provozovány – kromě bílopotocké lokálky – i na delší trati FOD do Jindřichovic. Po druhé světové válce již nemohly konkurovat modernějším řadám a roku 1948 byly obě zrušeny.

  Vývoj označení:
 • FOD č. 1, č. 2, Mildenau (Luh), Haindorf (Hejnice)
 • ČSD řada 310.801, 310.802
 • DRB 98 7741, 98 7742

Technický popis:
Třínápravová tendrová lokomotiva s dvojčitým parním strojem s plochými šoupátky, který poháněl poslední ze tří pevně uložených náprav, vnější rozvod typu Allan-Trick. Na kotli se kromě parního dómu s regulátorem nacházel i zásobník písku, v dýmnici pod litinovým komínem byl umístěn jiskrojem. Zásoba uhlí se nacházela vlevo před budkou personálu, vodojem byl skrytý uvnitř rámu. Stroje byly vybaveny zařízením sací brzdy.

 • výrobce: Lokomotivfabrik Krauss und Comp., Linz
 • rok výroby: 1899
 • výrobní čísla: 4186 (310.801), 4197 (310.802)
 • uspořádání: C m2t
 • průměr spřažených kol: 990 mm
 • celková délka: 7955 mm
 • hmotnost ve službě: 27 t
 • nejvyšší rychlost: 40 km/h
 • přibližný výkon: 170 kW
 • plocha roštu: 1,09 m²
 • výhřevná plocha: 60 m²
 • zásoba vody: 3,5 m³
 • zásoba uhlí: 1,3 m³
.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy