FOD–Fr. B. B.

Základ lokomotivního parku Frýdlantských okresních drah tvořily dvě řady malých třínápravových tendrovek, typických pro řadu lokálních tratí.

Normálněrozchodná vozidla

Parní lokomotiva řady 311.5

lokomotiva 311.503Pro druhou normálněrozchodnou trať byly roku 1902 zakoupeny další tři trojspřežky od stejného výrobce, firmy Krauss z Lince, a o šest let později ještě jedna. Nové lokomotivy obdobné konstrukce a velikosti byly těžší a především výkonnější než předchozí řada. Toho bylo dosaženo zvětšením roštu a zejména celkové výhřevné plochy. Stejně jako řada 310.8 byly kromě svých původních tratí nasazovány na obou tratích FOD.
Po válce došlo k uzavření železničního přechodu v Jindřichovicích a nasazení novějších řad lokomotiv a motorových vozů. Tím se staré stroje FOD staly přebytečnými a na začátku 50. let byly zrušeny.

  Vývoj označení:
 • FOD č. 21-24, Rückersdorf (Řasnice), Neustadt a. T. (Nové Město pod Smrkem), Heinersdorf (Jindřichovice), Tafelfichte (Smrk)
 • ČSD 311.501 až 311.504
 • DRB 98 7751 až 98 7754

Technický popis:
Třínápravová tendrová lokomotiva s dvojčitým parním strojem s plochými šoupátky, který poháněl poslední ze tří pevně uložených náprav, vnější rozvod typu Allan-Trick. Na kotli se kromě parního dómu s regulátorem nacházel i zásobník písku, v dýmnici pod litinovým komínem byl umístěn jiskrojem. Zásoba uhlí se nacházela vlevo před budkou personálu, vodojem byl skrytý uvnitř rámu. Vybavení zahrnovalo zařízení sací brzdy a ruční brzdu.

 • výrobce: Lokomotivfabrik Krauss und Comp., Linz
 • rok výroby: 1902 (č. 21-23), 1908 (č. 24)
 • výrobní čísla: 4186 (310.801), 4197 (310.802)
 • uspořádání: C m2t
 • průměr spřažených kol: 1140 mm
 • celková délka: 8080 mm
 • hmotnost ve službě: 33 t
 • nejvyšší rychlost: 40 km/h
 • přibližný výkon: 230 kW
 • plocha roštu: 1,31 m²
 • výhřevná plocha: 74,93 m²
 • zásoba vody: 4 m³
 • zásoba uhlí: 1,5 m³
.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy