Tratě FOD

Poté, co vzdálená raspenavská stanice přestala vyhovovat rozvíjejícímu se průmyslu na horním toku Smědé, objevily se požadavky na stavbu další trati: z Raspenavy až ke Clam-Gallasově parní pile v Bílém Potoce.

Trať Raspenava–Bílý Potok

Nádraží v Bílém PotocePředběžnou koncesi na stavbu dráhy do Bílého Potoka obdržel frýdlantský okresní výbor 10. ledna 1895. Po přepracování prvního projektu, který mj. počítal se stanicí Lužec, byla 15. dubna 1899 zahájena vlastní stavba. Téměř přesně za rok proběhla na dokončené trati technicko-policejní zkouška a 3. května byl zahájen provoz.

Pro místní dráhu byly zakoupeny 2 parní lokomotivy, 4 osobní vozy, 1 kombinovaný služební/zavazadlový, 12 nákladních (6 krytých a 12 otevřených) a 2 traťmistrovské vozíky. Pro lokomotivy byla postavena výtopna se dvěma kolejemi v Bílém Potoce.

FOD provozovaly dráhu až do roku 1925, kdy provoz po předchozích problémech převzaly ČSD, ke znárodnění došlo až neblahého roku 1948.

Motorový vůz FODJiž v roce 1931 byl na trati proveden první pokus s motorizací, ale na pravidelný provoz si cestující museli ještě tři roky počkat. Tehdy FOD zakoupily v Královopolské strojírně dva třínápravové motorové vozy M 120.5, které zde značně zvýšily kulturu cestování.

Po 2. světové válce zde opět kralovaly původní parní lokomotivy, aby byly nakrátko vystřídány předválečnými motorovými vozy M 232.0. Před dvacetiletou nadvládou „Hurvínků“, neboli motorových vozů M 131.1, se zde ještě objevily typické parní tendrovky českých lokálek: 422.0, 423.0 a 354.0. Od roku 1978 do dnešních dnů je zde k vidění některý z motorových vozů řady M 152.0 (dnes 810).

V nákladní dopravě bylo možno spatřit i parní tendrovku 320.0, později „malí a velcí bejčci“ (423.0 a 433.0). S motorizací provozu pak T 435.0, T 466.2 a v posledních letech „elektronici“ T 466.3.

Na trati byl od dob první republiky až do roku 1998 tzv. zjednodušený provoz (dopravu řídí výpravčí/dispečer v Raspenavě), křižování vlaků se provádělo v Hejnicích a v Bílém Potoce.

V 70. a 80. letech byly sneseny koleje v Luhu (manipulační kolej) a Hejnicích (kolej dopravní), výtopna v Bílém Potoce je dnes pronajata soukromému podnikateli. Nádražní budovy v Hejnicích a Bílém Potoce v současnosti procházejí obnovou.

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy