Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Historie trati Frýdlant–Heřmanice

15. února 1899 byla Okresnímu výboru ve Frýdlantě udělena koncese ke stavbě dráhy. V dubnu 1899 již započala stavba 10,6 km dlouhé trati. Železnice byla postavena jako dráha úzkorozchodná s rozchodem 750 mm. V Heřmanicích, na státní hranici, se napojovala na síť úzkokolejek v okolí města Zittau. Ve stanici Heřmanice se následně zřídil hraniční přechod do Saska.

U 37.0 v HeřmanicíchŽeleznice byla uvedena do provozu 25. srpna 1900. Provoz dráhy do 31. prosince 1924 zajišťovala společnost Frýdlantské okresní dráhy (FOD). Od 1. ledna 1925 úzkokolejku spravovaly a provozovaly Československé státní dráhy (ČSD). V letech 1938 až 1945 se dráha nacházela pod správou Německé říšské dráhy (důsledek postoupení českého pohraničí Německé říši) a od roku 1945 opět železnici spravovaly ČSD.

Po 2. světové válce již nebyl přeshraniční provoz obnoven. Mezi roky 1947 a 1957 nejezdily osobní vlaky, ale po nátlaku obcí, okresního a krajského úřadu se podařilo 14. července 1957 dopravu osob nakonec obnovit (více zde). V 1. polovině šedesátých let skončila nákladní doprava, zůstala jen osobní. Počátkem 70. let se začínala projevovat dlouhodobě nedostatečná údržba trati. Shnilé pražce, uvolněné hřeby, nedostatek štěrku...

T 47 na HeřmaničceVše vyvrcholilo 13. ledna 1976, kdy byl zastaven provoz pro chatrný stav železničního svršku a spodku trati. Vlaková doprava byla nahrazena autobusy ČSAD. Od toho dne trať chátrá a zarůstá náletovými dřevinami. K úřednímu zrušení dráhy došlo až v roce 1984. V letech 1996–1997 jsou koleje a dva ocelové mosty za pochybných okolností sneseny...

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy