Frýdlantsko

Bývalý okres obklopený ze tří stran polským, dříve pruským územím, a od českého vnitrozemí oddělený mohutnou hradbou Jizerských hor, tvoří uzavřené území dnešního libereckého kraje.

Mapka FrýdlantskaPřestože toto území patřilo již od 13. století trvale českému království, byla až do roku 1945 téměř celá oblast osídlena německým obyvatelstvem, které sem přicházelo po staletí na pozvání českých vládců. Vliv předchozích kultur – lužickosrbské a německé je ostatně patrný dodnes: při březích říček a řek se rozkládající dlouhé vesnice, rozlehlé statky s typickou architekturou, pozůstatky lenní soustavy včetně náhrobků dávných lenních pánů.

Frýdlantsko se rozkládá na ploše 319 km², kde v 18 samosprávných městech a obcích žije přibližně 24 tisíc obyvatel. Od roku 1848 až do reformy v 60. letech minulého století bylo samostatným okresem, v minulosti bývalo i významným centrem – vrcholu své slávy dosáhlo zřejmě za vlády Albrechta z Valdštejna, výrazné i kontroverzní osobnosti, která na počátku 17. století ovlivňovala dění v celé tehdejší Evropě.

V létě roku 2010 bylo téměř celé Frýdlantsko zasaženo ničivou povodní (více...)

Mapa Frýdlantska:Mapa Frýdlantska

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy