Železniční muzeum FOD

Expozice železničního muzea připomíná svými exponáty provoz zdejších železnic a fotografiemi a dalšími dokumenty i život obyvatel frýdlantského výběžku.

Expozice

Lokomotiva T 36.002V přístavbě topírny je odstaven historický lokotraktor T 36.002 a normálněrozchodný nákladní vůz na podvalnících. Ve velké dvoukolejné remíze se nalézá pak vlastní expozice muzea – v přední části historická vozidla připravovaná na renovaci a řada strojů, nástrojů a dobových předmětů ze železničního provozu převážně na okolních tratích, v části zadní pak fotografie přibližující historii zdejších železnic a další dobové dokumenty, plány a předpisy.

Plánek muzea

  1. vodní jeřáb typ Spitzner
  2. kolejová splítka 750 a 1435 mm
  3. hlavní expozice s vozidly a předměty
  4. motorová lokomotiva T 36.0 a nákladní vůz Ztr
  5. výstavní panely s fotografiemi, dokumenty a předměty
  6. a veřejnosti nepřístupné prostory:
  7. bývalá dílna
  8. sklad materiálu
  9. vodárna

Plánek muzea FOD

Zeleně jsou zbarvena vozidla, červeně výstavní panely a další výstavní prostory, modré je kolejiště vláčků zahradní železnice LGB.

Malá ukázka menších exponátů

(zatím jen v náhledech a bez popisků)

Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea Interiér muzea
.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy