Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Popis tratě Frýdlant–Heřmanice

Frýdlant v Čechách zastávka

(km 1,???)

14. července 1957 byla na úzkokolejce obnovena osobní doprava a současně otevřena nová zastávka v téměř neobydlené části města, avšak naproti vstupní bráně do továrny Totex. Podnik ještě před oním dnem vznesl požadavek na zřízení zastávky, aby tak svým zaměstnancům usnadnil dojíždění do práce. Zastávku závod vystavěl na své náklady. Přístřešek pro cestující se dochoval do současnosti.

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy