Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Popis tratě Frýdlant–Heřmanice

Heřmanice

Nákladiště–zastávka (km 9,0)

Zděná a břidlicí krytá čekárna pro cestující byla vystavěna během 2. světové války. Dnes je přestavěna a v soukromém vlastnictví. Zastávka nebyla obsazena, jízdenky se vydávaly ve vlaku.

Nákladiště pro celovozové zásilky štěrkovny firmy Schupich Praha, později pak Severočeský průmysl kamene, n. p., se skládalo z jedné vedlejší oboustranně zapojené a 147 m dlouhé koleje. V těsné blízkosti zastávky se po několik desítek let těžil čedič. Těžba čediče byla zastavena až koncem 80. let minulého století, avšak poslední vlaky se štěrkem odjely již roku 1964...

Heřmanice zastávka

Od 1. poloviny padesátých let do počátku let devadesátých stál vedle traťové koleje zásobník na štěrk, jenž umožňoval snadné a rychlé ložení drceného čediče do vagónů a silničních vozidel. Než byl zásobník vystavěn, štěrk se do vozů nakládal z vysoké kamenné rampy ručním vyklopením vozíků. Hned za zastávkou trať vedla přes přejezd na 10 m dlouhý ocelový most přes potok Olešku (km 9,068). Most záhadně zmizel při likvidaci železničního svršku trati v letech 1996–1997. Po vytrhání kolejnic měl zůstat na svém místě.

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy