Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Popis tratě Frýdlant–Heřmanice

Heřmanice

Stanice (km 10,5)

Pohlednice heřmanického nádražíPopis stanice ze „Zápisu o převzetí správy a provozu Frýdlantských okresních drah do správy čs. drah ředitelstvím státních drah v Hradci Králové“ ze dne 6. ledna 1925 zněl:

Heřmanice u Frýdlantu, staniční úřad, jest stanicí pohraniční a přípojnou na úzkokolejnou říšskou /saskou/ dráhu do Žitavy. Výjezdová výhybka leží na státních hranicích a její styk současně tvoří majetkovou hranici F. O. D. Leží v km 10,445 a jest 323 m dlouhá. Má 3 vedlejší koleje staniční a 3 kusé koleje topírenské, ústící do remis pro stroje, z nichž jednu používají saské dráhy. Užitková délka vedlejších staničních kolejí je celkem 567 m, délka saské topírenské koleje 78 m a obou vlastních topírenských kolejí 170 m. Ve stanici jest jednopatrová zděná přijímací budova /463,8 m²/, čsl. celní skladiště /161,2 m²/, saské celní skladiště z hrázděného zdiva /122,7 m²/, 2 zděné remisy pro stroje s poschoďovou nástavbou pro vodní nádrž /358,6 m²/. Železná nádrž s obsahem 15,3 m³. Vedle remisy je studna s pulsometrem a potrubím o průměru 80 mm ke 2 vodním jeřábům. U topírenských kolejí je dřevěná kolna na uhlí pro výzbroj strojů /50 m²/. Dále jest tam zděný přízemní strážní domek /90 m²/ s přistavěnou kolnou pro palivo a záchodem, dřevěný záchod pro cestující, můstková kolejová váha s nepřerušenou jízdní drahou a nosností 25.000 kg. Ve stanici jest též profil pro náklady. Službu vykonává 1 úředník /inspektor/ jako přednosta, 1 staniční dozorce a 1 výhybkář. Stanice jest též domicilem vlakového personálu /2 vlakvedoucí, 1 strojvedoucí, 1 strojní topič a 1 topič/.

Stanice Heřmanice v r. 1936

Heřmanice v 70. letechOd června 1945 je přechod (již do Polska) trvale uzavřen a veliké nádraží najednou pozbylo významu. Železničnímu provozu už postačují jen dvě koleje poloviční délky původního nádraží a koleje do výtopny. V heřmanické výtopně se mohly odstavit a udržovat až 4 parní lokomotivy, v pozdějších letech pouze 3 motorové lokomotivy řady T 47.0 (oproti parním byly delší).

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy