Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Popis tratě Frýdlant–Heřmanice

Kunratice u Frýdlantu

Nákladiště–zastávka (km 3,9)

Kolejiště v Kunraticích bylo 134 m dlouhé a sestávalo z jedné hlavní koleje a jedné vedlejší. Vedlejší kolej byla prodloužena jako kusá skladištní kolej o užitkové délce 43 m. Nádražíčko dále tvořila přízemní výpravní budova, dřevěný suchý záchod a skladiště s rampou. Například roku 1925 zde komerční službu obstarávala agentka, dcera traťmistra, jenž bydlel ve výpravní budově. Po příjezdu vlaku do Kunratic se vlakvedoucí telefonicky ohlašoval dirigujícímu dispečerovi do Frýdlantu. Oznamoval tak, že traťový úsek za vlakem je volný pro případnou jízdu dalšího vlaku. Při cestě vlaku směrem do Frýdlantu byla vždy o jízdě informována závorářka, která následně stáhla závory v Žitavské ulici ve Frýdlantě. V případě nutnosti zde bylo povoleno křižování vlaků. Před touto zastávkou se v km 3,617 nalézá klenutý kamenný most.

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy